Portfolio - De Orgelmaker

Amsterdam,
Oosterparkkerk

Maarschalkerweerd-orgel: grote schoonmaak en restauratie balgen (2021)Het orgel in de Oosterparkkerk werd door Michaël Maarschalkerweerd te Utrecht opgeleverd op 15 september 1904. Het orgel had twee klavieren en een vrij pedaal, alles rein pneumatisch aangestuurd.
In 1958 heeft een grondige verbouwing plaatsgevonden. Originele stemmen moesten het veld ruimen, waaronder een viertal (!) tongwerken. Ook de zwelkast verdween en de windvoorziening werd aangepast en voor een deel verplaatst. (https://www.maarschalkerweerd.info Amsterdam  oosterparkkerk).

Eind december 2020 werd een begin gemaakt met het demonteren van de windvoorziening.
Deze is in de orgelmakerswerkplaats geheel schoongemaakt en voorzien van nieuw leer. Ook de schepbalgen zijn gerestaureerd. Omdat er windkanalen in de weg zitten kunnen deze (nog) niet bediend worden.
Bij terugplaatsing van de balgen is het orgel geheel schoongemaakt, zowel van binnen als van buiten. Ook zijn diverse stuur-membranen vervangen en storingen verholpen.
Begin mei 2021 waren de werkzaamheden gereed.

Huidige dispositie:

Onderklavier: C - g"'

Prestant 8'
Holpijp 8' 1958
Prestant 4'
Mixtuur III-IV 1958/1971

Bovenklavier: C - g"'

Nachthoorn 8'
Gamba 8'
Fluit 4'
Nasart 2 2/3'
Doublet 2'
Terts 1 3/5' 1958
Trompet 8' niet aanwezig
Kromhoorn 8' 1958
tremelo

Pedaal: C - f'

Subbas 16'
Fluit 8'
Octaaf 4' 1958
Fagot 16' niet aanwezig

Koppelingen: Manuaalkoppel, Pedaal - Onderklavier, Pedaal - Bovenklavier, Octaafkoppel Bovenklavier.

meer over dit orgel

Wapenveld,
Petruskerk

Renovatie/uitbreiding orgel (2020)


Het orgel in de Petruskerk te Wapenveld werd in 1967 als tweeklaviers orgel samengesteld door de heren Haverkamp uit Wijhe en Balster uit Olst. Er werd een oude windlade gebruikt uit ongeveer 1886 en het orgel kreeg een vrij pedaal met een Subbas 16’.
In 1986 werd het pedaal uitgebreid met een Trompet 8’ en een Octaafbas 8’. Ook werd de kas toen veranderd en geschilderd en werden er andere (tweedehands) klavieren aangebracht.
In 1995 heeft Patijn uit Wapenveld de gehele mechaniek en de klavieren vervangen door nieuw materiaal. In 2004 is ook de windvoorziening door hem opnieuw aangebracht.

Begin 2020 werd Wimmenhove Orgelmaker een begin gemaakt met het demonteren van de windlade, zodat deze in de werkplaats te Hoogeveen compleet gerestaureerd kon worden. Van oorsprong moet het een windlade zijn geweest voor één klavier; er zijn geen sporen gevonden die zouden duiden op een tweeklavierslade. Op een der scheien zijn op een fragment uit een krant een plaatsaanduiding en een jaartal aangetroffen: Haarlem 1886. De oude pijpstokken van mahonie waren dermate verwerkt (verboord), dat deze niet meer hergebruikt konden worden en moesten worden vervangen. Ook de registerslepen en de roosters werden om de hiervoor genoemde reden vernieuwd.
Gelijktijdig met deze herstelwerkzaamheden werd extra geld ingezameld om de Mixtuur zodanig in te richten dat een zelfstandige Octaaf 2’ uit dit register bespeeld kan worden; is het register half uitgetrokken, dan klinkt de Octaaf 2’ en is het geheel uitgetrokken dan klinkt de Mixtuur III.

In augustus 2020 is het gerestaureerde instrument opgeleverd. Vanwege de griep-periode werd het in mei 2021 digitaal opgenomen en later gepresenteerd.

Huidige dispositie:

Manuaal I: C - f3

Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Octaaf 2' halve registerstand Mixtuur
Mixtuur III (C: 2', 1 1/3, 1'

Manuaal II: C - f

Holpijp 8'
Fluit 4'
Gemshoorn 2'
Sesquialter II discant

Pedaal: C - d'

Subbas 16'
Octaafbas 8'
Trompet 8'

a = 440 Hz bij 18 graden Celcius
Winddruk: 80 mm Wk


Annerveenschekanaal,
v.m. Nederlands Hervormde Kerk

Restauratie van het orgel stond bij de nieuwe stichting “Vrienden van de Waterstaatkerk in Annerveenschekanaal” bij voorbaat hoog in het vaandel. Immers, het orgel was meer dan de helft van de jaren na plaatsing onbespeelbaar en er was nauwelijks meer iemand die wist hoe het klonk. De restauratie kon niet direct na de overdracht plaatsvinden. Eerst moest de kerk verbouwd worden en het achterstallige onderhoud weggewerkt zijn. Daarna werd het restaurantbedrijf opgestart. Ondertussen kwamen er geregeld belangstellenden langs. Er was zelfs iemand die het orgel graag wilde kopen.

Pas in 2017 kwam er tijd en gelegenheid om de plannen voor het orgel gestalte te geven. Er werd op basis van de beschikbare informatie en na onderzoek door orgelmaker Rini Wimmenhove uit Hoogeveen een offerte opgesteld. Uiteindelijk slaagde de stichting erin om in 2018 en 2019 de restauratie vorm te geven.


Huidige dispositie
Manuaal: C - f3

Prestant

8 vt

bas

C - H gecombineerd met Holpijp 8’ (vanaf c° - h° in front)

Prestant

8 vt

discant

 

Viola di Gamba

8 vt

discant

 

Holpijp

8 vt

bas

C - c° van vurenhout

Holpijp

8 vt

discant

 

Prestant

4 vt

bas

C - B in front

Prestant

4 vt

discant

 

Fluit

4 vt

 

doorlopend, C-c° van vurenhout

Octaaf

2 vt

 

doorlopend

Ventiel

   

loos

Pedaal C - f0:
A = 430 Hz bij 18 °C
Winddruk is 77 mm waterkolom.

meer over dit orgel
Koekange,
Protestantse Kerk

Na een algehele renovatie, is het binnenwerk van het Proper-orgel uit de Gereformeerde kerk te Arum (Frl.) in de bestaande kas van Jan Proper (1911) geplaatst. Bij deze renovatie is tevens een vrij pedaal toegevoegd.

Dispositie:

Manuaal:      
Violon 16'    
Prestant  8'    
Viola di Gamba  8'    
Holpijp  8'    
Octaaf  4'    
Fluit  4'    
Octaaf  2'    
Cornet  III    
Trompet  8'    bas (gereserveerd)
Trompet  8'    discant (gereserveerd)
       
Pedaal:      
Subbas  16'    
       
Speelhulpen:      
koppel pedaal - manuaal    
tremulant      

meer over dit orgel
Nieuw Beijerland
Hervormde Gemeente

Restauratie en uitbreiding met een Trompet 8'  en een dwarswerk.

Dispositiewijziging (2022)
Vanwege het feit dat er in 2017 een Trompet is aangebracht werd de behoefte gevoeld een Cornet III Discant te disponeren; de Terts 1 3/5’ speelt hierbij een belangrijke rol, vanwege de toevoeging van boventonen in aanvulling op die van de Trompet 8’. De bestaande chromatische Mixtuur werd hierbij ingekort. Ook werd een pedaalkoppel aangebracht, zodat men met de linkerhand ‘vrij’ kan spelen zonder dat het pedaal meespeelt.

Dispositie:

Manuaal, C-g3
ladevolgorde: G, A, H, cis0 t/m g3 - F, Dis, Cis, C, D, E, Fis – e3 t/m d0, c0, B, Gis. Registervermelding in volgorde van plaatsing op de windladen.

Bourdon             16'   Discant. Op kantsleep. Pijpen achter de houten pijpen van Prestant en Holpijp op een nieuwe bank afgevoerd. Metaal, gedekt, met baarden.
Prestant             8'   C-Dis grenen, gedekt, afgevoerd achter het front. E-b0 front, zink. h0-g3 metaal. h0-h1 met kleine baarden. Expressions bij alle pijpen, b0 is afwijkend, met geperst labium.
Violon  8'   C-H gec. met Holpijp. c0-a1 met freins en metalen rolbaarden. b1-g3 met baarden. Expressions bij alle pijpen.
Holpijp  8'   C-H grenen; rest metaal, gedekt met baarden.
Octaaf  4'   C-A in front, zink. B-g3 metaal, op de lade. C-h1met expressions.
Fluit  4'   C-dis2 gedekt, metaal; e2-g3 conisch open (enge mensuur); alle pijpen hebben baarden.
Octaaf  2'   Metaal; C-g0 met expressions. C-F met baarden.
Mixtuur  III  

Discant. Metaal, Salicionaal-mensuur. Samenstelling: c1: 4, 2 2/3, 2 vt.

Trompet  8'   Bas. Mahonie stevels en koppen. Brede kelen en tongen messing. Leerbeleg. Bekers C-H cilindrisch met conisch opzetstuk. c0-h0 trechtervormige bekers metaal.
Trompet  8'   Discant. Als Trompet 8 vt bas. Bekers trechtervormig, metaal.
       
Bovenklavier of Nevenwerk, C-f3
ladevolgorde chromatisch
Viool de Gamba  8'   Discant. Metaal, c1-h1 expressions. E3-f3 nieuw. Alle pijpen voorzien van baarden.
Fluit dolce 8'   Bas. Eiken, gedekt. C-Dis verkropt. Stoppen C-h0. Mahonie voorslagen.
Fluit dolce  8'   Discant. Eiken, gedekt. Blokvormige grepen.
Fluit d’amour  4'   C-h0eiken, gedekt. c1-h1 metaal, gedekt. gis1 nieuw. c2-f3 conisch open, c2-d2 laat 18e eeuws. Alle metalen pijpen met baarden.
Woudfluit  2'   C-h0 enge mensuur, boogvormige opsneden. Inscriptie C: Fluittravers 8 vt. c1-f3 open cilindrisch. Cis nieuw. C-A expressions. Alle pijpen verlengd.
Quintfluit  3'   Bas. Gemaakt van oud eiken, met mahonie voorslagen; gedekt. Enge mensuur. Nieuw.
Quintfluit  3'   Discant. c1-f3 sterk wijd conisch. Pijpwerk laat 18e eeuws. Was ooit een 2 vts register.
Tremulant     Inliggend, naar voorbeeld Hippolytushoef.
       

Pedaal, C-h0

Aangehangen, buiten de kas, tegen torenwand opgesteld.

Subbas  16'   Amerikaans grenen. Vroeg 20e eeuws. C, Cis en D nieuw. Fis, F en A met nieuwe voorzijde. Gis met nieuwe zijwand. c0-h0 waren ooit C-H Holfluit 8 vt.
       
Werktuigelijke registers:
Manuaalkoppel      
Windlosser     klein knopje, links onder de klavieren.
       
Windvoorziening     Dubbelvouws magazijnbalg met twee schepbalgen en pompboom (alles origineel) Orgelmotor in dempkist rechts naast de kast.

Winddruk     66 mm WK (dit is de aantroffen winddruk van het Van Dam-orgel uit 1913; de winddruk van het voormalige huisorgel stond op ongeveer 55 mm WK)

Toonhoogte     435 Hz bij 20° CZuidwolde (Dr.)
Gereformeerde kerk

Geplaatst en in gebruik genomen op 26 october 2007

Dispositie:

Orgel Zuidwolde

Hoofdwerk C-g'''      Bovenwerk C-g'''  
Praestant 8'    Holpijp  8'
Roerfluit 8'    Gedekte fluit 4'
Octaaf 4'    Nasart 3'
Octaaf 2'    Spitsfluit 2'
Cornet (vanaf g) III    Kromhoorn 8'
Mixtuur II-III    tremulant  
         
Pedaal C-f'      Koppelingen  
Bourdon 16'    HW - BW  
Gedekt  8'    HW - Pedaal  
       BW - Pedaal  

Stemming: Neidhardt I

Toonhoogte a: 443 Hz.

Winddruk: 70mm waterkolom