txt koekange - De Orgelmaker

Dorpskerk Koekange: Proper-orgel (2017-2018)

Het orgel is in 1911 door Proper te Kampen geleverd. Volgens de overlevering was het een pneumatisch orgel met één manuaal en vier en halve stem. In de jaren zeventig van de vorige eeuw raakte het onbespeelbaar. In de jaren 1980 tot 2017 hebben leden van de kerkelijke gemeente het orgel tweemaal verbouwd.

In 2017 is begonnen met het restaureren van het gehele binnenwerk, afkomstig uit het Proper-orgel van de Gereformeerde kerk te Arum (1895). Tijdens deze restauratie is er aan de achterzijde van de lade een reservering aangelegd voor een Trompet 8'.
Voor een vrij pedaal met een Subbas 16' is een nieuwe mechanische windlade aangebracht. Deze bevindt zich links van het orgel (vanuit de kerk gezien). De originele (zinken) frontpijpen uit de bouwtijd (1911) zijn weer aangesloten en waar nodig geïntoneerd.
De blaasbalg (ook van het Arumse instrument) kan door middel van de schepbalgen, net als vroeger, met de hand van wind worden voorzien. De sleuf die hiervoor diende in de kas te Koekange was dichtgetimmerd en is weer opengewerkt en iets aangepast.
Van oorsprong was het orgel te Koekange pneumatisch en bevond de speeltafel zich tegen de kas. Om deze reden zijn aan de zijde van het klavier de twee hoge (boven)deuren aangepast, zodat het klavier van Arum en de lessenaar een plaats konden krijgen.

Het schilderimitatiewerk werd uitgevoerd door Rob de Clark te Hardenberg.
Het orgel is op 28 september 2018 feestelijk in gebruik genomen.