Advies Vochtregulering rond het orgel: hou de orgelruimte in de gaten - De Orgelmaker

Vochtregulering rond het orgel

Vooral bij een aanhoudende strenge winter treden  in het orgel vaak problemen op. Register trekkers willen niet meer of gaan moeilijker bewegen, toetsen blijven hangen en binnen in het orgel hoort men veel wind suizen. Een droge winterperiode kan uw orgel vernielen.

Wat is relatieve vochtigheid?

Dit is de hoeveelheid aanwezige vocht (lees waterdamp) gedeeld door de maximaal te bevatten vocht wat er bij de zelfde temperatuur in diezelfde ruimte aanwezig kan zijn. Is bijvoorbeeld de luchtvochtigheid 100%, dan kan het niet vochtiger, de lucht is dan verzadigd! Zou er toch meer vocht aanwezig zijn, dan zal het gaan neerslaan (druppelvorm).

Koude lucht kan weinig vocht bevatten (bijvoorbeeld luchtvochtigheid 60%). Wordt deze koude lucht van buiten in de ruimte, waarin ook het orgel staat, verwarmd, dan zal de relatieve vochtigheid snel afnemen tot mogelijk 30%. Hier kan een echt pijporgel niet tegen op en zal zeker bij aanhoudende droogte problemen gaan geven.

Wat kunt u eraan doen?

Als er zich problemen voordoen is het soms al te laat, want het is belangrijk dat de eigenaar de lucht-conditie van de ruimte, waarin het orgel staat, in de gaten houdt; de relatieve vochtigheid is van levensbelang voor uw orgel. Deze moet tijdig bijgesteld worden.

Dat kan op meerdere manieren:

  • Allereerst dient er in de omgeving van uw orgel een goed afgestelde (ge-ijkte) hygrometer te hangen. Een goede haarhygrometer is daarvoor het meest geschikt.
  • Bij (winter-) droog weer ervoor zorgen dat er gedoseerd buitenlucht in de verwarmde ruimte treedt.
  • Het bevochtigen van de lucht m.b.v. speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur.

De Orgelmaker kan u daarbij helpen, om tegen een billijk tarief voor uw probleem een oplossing te vinden t.b.v. het behoud en goed functioneren  van uw orgel. Neem contact op of maak een vrijblijvende afspraak.